Gezinstherapie

Ouders en kinderen maken deel uit van een heel familiesysteem, waarin ze met elkaar verbonden zijn door bloedverwantschap en loyaliteit.

Mijn ervaring is dat ouders willen dat hun kinderen gelukkig zijn en dat kinderen willen dat hun ouders gelukkig zijn.

Er kan veel beweging in een gezin of stagnatie, ruzies, strijd en chaos of het kan vastzitten en  de communicatie kan stagneren. Dit zijn uitersten. Er kan heel wat gebeuren in de balansen van geven en ontvangen tussen ouders en kinderen en broers en zussen.

Nieuw samengestelde gezinnen

In de uitdagingen waar een nieuw samengesteld gezin voor staat bied ik ook graag de nodige ondersteuning. Vaak is er veel verwarring over het vinden van je plaats als (stief) kind; ouders; stiefouders. Meld je gerust aan als je adviezen nodig hebt.

In mijn gezinstherapie wil ik samen met de ouders kijken naar wat er nodig is voor hunzelf en de kinderen. Dat kan te maken hebben met passende (zelf)zorg, communicatie, eigenwaarde opbouwen, grenzen en structuur. Oplossingen zijn vaak al in het gezin aanwezig. Ik help het tevoorschijn te halen door middel van gesprek.

Tijdens de intakefase en vaak ook in de verdere therapie betrek ik (zo mogelijk) de kinderen erbij omdat zij veel weten van het gezin op hun eigen niveau. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren en zo hun eigenwaarde opbouwen. Ik geloof in kinderen als wegwijzers. Het spreekt voor mij vanzelf dat ik erop let dat ze niet nog meer belast worden.