samenwerking in de driehoek familie-cliënt-begeleider

Samenwerken in de driehoek

Als je een kind , broer of zus hebt met een handicap ben je vaak aangewezen op hulp uit de zorgsector. Je kind heeft een speciale zorgvraag.

De zorgverlener , de begeleider wordt dan een derde partij die erbij komt en waar de familie en de cliënt  mee rekening dient te houden.  Deze driehoeksrelatie verloopt niet altijd soepel. Spanning is bijna inherent aan deze relatie en soms ontstaat strijd in plaats van samenwerking. Wie heeft het het beste voor? Wie weet het meeste? Wie kent hem / haar nu  het beste?

Hoe kunnen we uit die strijd blijven en hoe kunnen we spanningen binnen deze driehoek hanteren? Wat is er nodig als het evenwicht verbroken raakt.  Hoe kunnen we nieuwe samenwerkingsprocessen op gang brengen vanuit betrouwbaarheid en vertrouwen in elkaar?

We hebben in het leven vaak met mis-moetingen te maken ipv ontmoetingen. Mis-moetingen leveren frustraties op en angst om te verbinden . Vaak zijn mensen niet in staat om te ontmoeten omdat ze niet volwassen zijn geworden . Als gevolg daarvan creëren ze mismoetingen. Omgaan met elkaars verschillen lukt dan niet. Als je je onvoldoende hebt leren afbakenen en bij je autonomie  bent gekomen  is het ook niet veilig om te ontmoeten. Je bent dan bang jezelf te verliezen. De ontmoeting met de ander die zo anders is.  Juist de verschillen mogen zichtbaar worden en daarin kan je elkaar versterken. Dat is juist de uitdaging ; jij beïnvloed de ander en de ander jou. Daardoor kom je tot betekenis als mens. Niet kunnen omgaan met de verschillen is een groot onrecht in het leven.

Samenwerking staat of valt met echte verbinding tusssen mensen. Dat gaat verder dan het functionele. Inzicht in communicatiestijlen en conflikthantering , je rol in de samenwerking, leren omgaan met je valkuilen brengt nog niet de verandering teweeg die nodig is om goed samen te werken. Er is nog een andere invalshoek nodig, nl : een invalshoek die zicht geeft op wat rechtvaardig is in relaties.. .. Zicht op je eigen matrix , hoe we zijn beïnvloed geeft zicht op hoe we onze plaats innemen in de relaties. We leren onszelf te begrijpen en als we leren de ontmoeting open aan te gaan geeft dit de kans op een constructieve samenwerking. Gebaseerd op de waardering van de verschillen. Ontmoeten = elkaar zichtbaar maken.

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *