Komt een man bij de therapeut om….zijn vrouw te steunen.

Komt een man bij de therapeut om……. zijn vrouw te steunen in haar proces. Gesprek tussen T= therapeut en man en vrouw over ‘grenzen aangeven’. T vraagt hem of hij verandering heeft gemerkt bij zijn vrouw tijdens de therapieperiode en zo ja, waarin? “Ja” zegt hij, “De kinderen luisteren veel beter naar haar. Dat was wel een van zijn frustraties en zorg. Hij had er zelfs over gedacht en geopperd dat zij misschien beter full-time kon gaan werken en dat hij dan wel de kinderen zou opvoeden. Wat hij óók ziet is dat ze meer is gaan genieten en zelfvertrouwen uitstraalt. “Ik geniet daarvan, ze is zo mooi en dat mag ze best laten zien vind ik!” Zijn vrouw glundert als hij dit verteld en zegt dat ze het fijn vind om te horen wat hij ziet. Ik vraag haar wat ze in deze periode steunend is geweest van haar man. Ze zegt dat hij haar vooral ruimte heeft gegeven voor haar proces dat dat heel helpend was. Hij geeft aan wel moeite te hebben met haar bescheiden houding en haar onzekerheid. Dat is toch niet nodig zegt hij. T vraagt of ze ieder hun gezinnen van herkomst met poppetjes willen neerzetten. Allebei vanuit een verschillend nest. “ Ja” zegt hij,” ik heb ook vanalles meegemaakt maar daar heb ik snel een keus in gemaakt. Ik wil succesvol zijn. Dat heb ik meegekregen van thuis. Als ik presteerde kreeg ik waardering. En daar ben ik ver mee gekomen”. Ik vraag: “Dus dat maakt dat jij meer gericht bent op het doel, het eindresultaat?”. Dat gaat me goed af. T:...