Rianne

Ik ben opgegroeid op een boerderij in Noord Brabant met mijn ouders, twee zussen en drie broers. Al van jongsaf aan was ik bezig met hoe mensen zijn en wat ze nodig hebben. Dat motiveerde me om na de middelbare school  me te ontwikkelen tot lerares basissschool. Ik heb tien jaar full-time les gegeven. Ik bemerkte bij mezelf een speciale belangstelling voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de samenhang met hun ouders. Ik heb gezocht naar wegen om naast mensen te staan in hun processen.

Ik trouwde en we kregen vier prachtige kinderen, ik gaf mijn baan op en heb genoten van mijn gezin. Ondertussen heb ik me langzaam omgeschoold richting hulpverlening. Volgde modules op de PABO, kinder-en tiener pastoraat en een driejarige contextuele pastorale school. Mijn eindwerk schreef ik over ‘passend geven in een huwelijksrelatie’.

Vanaf 2006 werd ik pastoraal therapeut en docent bij Koinonia,een interkerkelijke stichting voor psycho-sociale hulpverlening. Vanaf 2007 heb ik de de vierjarige opleiding voor Contextuele therapie in Antwerpen gevolgd, wat me veel doorzicht heeft gegeven in dynamieken tussen mensen. Ik schreef werken over overlevingsmechanismen, kinderen betrekken in therapie, de dialoog in partnerrelaties en ontschuldiging & vergeving.
Als docent gaf ik lessen over onderwerpen als communicatie , grenzen stellen, assertiviteit, omgaan met conflikten, emotionele afhankelijkheid , familiedynamiek, loyaliteit en seksueel misbruik .

Ondertussen ben ik me blijven bekwamen. Niet omdat het moet, maar omdat het me blijft inspireren in mijn eigen groei en leven als persoon, therapeut, partner, moeder, vriendin etc.  Het is gewoon mijn passie mensen verder te brengen in hun persoonlijke processen.

Naast groei en vooruitgang heb ik ook geleerd stil te staan. Wat net zo belangrijk is.

Verdere trainingen en opleidingen die ik nog volgde zijn: Transactionele Analyse ; Rationele Emotieve Therapie; Masterclass Ervaringsgericht werken; PRH Al schrijvend meer jezelf worden; Complexe echtscheidingsproblematiek; Psychosociale basiskennis; Trauma en gehechtheid; Brainspotting; Het vat van zelfwaardering.

Sinds begin 2018 ben ik een Erkend Registertherapeut en worden de gesprekken deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Momenteel werk ik fulltime in mijn praktijk, geef cursussen aan kleine groepen en geef ik lezingen.

In  2014 ben ik in mijn eigen praktijk RELATIEF  gestart in Breda. In 2016 ook in Londerzeel ( België)

In mijn leven is mijn christen- zijn een inspiratiebron voor mijn werk met mensen. Ik ben sterk gemotiveerd om naast mensen te staan in hun leven, zowel in hun sterkte als in hun kwetsbaarheid. Ik heb in mijn eigen leven leren omgaan met verlies en het verdriet  daarover toe te laten.

 

Moeilijke omstandigheden heb ik leren aanvaarden en weten te gebruiken. Zo werkte het mee aan mijn persoonlijke kracht. Ik heb mede daardoor goed zicht op diepere thema’s in mensenlevens.

 

Ik ben lid van de vereniging voor contextueel werkers, het VCW en van het BVRGS.

Verder ben ik lid van de beroepsvereniging LVPW. Voor verdere gegevens zie bij Praktijk.
Om een betrouwbare therapeut te zijn is intervisie en supervisie een must , ik heb deel aan meerdere intervisiegroepen en supervisie met professionele therapeuten.